Financieringsvormen

Op deze pagina vind je gedetailleerde informatie over de financieringsmogelijkheden en voorwaarden. Onderzoekers kunnen financiële steun aanvragen voor projecten met een duidelijke focus op kinderkanker. Ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn. Lees hieronder meer.

Let op

Per 15-3-2024 nieuw formulieren voor onderzoeksaanvragen voor projecten (te vinden via downloads) . Verdere info is te vinden op de pagina's voor onderzoekers.

Er kan financiële steun worden aangevraagd door onderzoekers, ongeacht aan welke wetenschappelijke instelling in Nederland zij verbonden zijn. Het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd dient een duidelijke relatie met kinderkanker te hebben. Er kan financiering worden aangevraagd voor wetenschappelijk onderzoek met een fundamenteel experimentele, een klinische, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling

Financieringsvormen 

KiKa kent de volgende financieringsvormen: 

Onderzoeksprojecten

 • De meest gangbare vorm van onderzoek waarin één of enkele wetenschappelijke vragen centraal staan.
 • Onderzoeksprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 49% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd.
 • Max. 4 jaar
 • Er is geen limiet qua aan te vragen budget, maar het bedrag dient uiteraard overeen te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden en benodigdheden.  Dit zal inhoudelijk worden beoordeeld.
 • Als indicatie voor de grootte van een onderzoekproject kan als uitgangspunt een maximale personele bezetting van 1 FTE wetenschappelijk personeel en 1 FTE niet-wetenschappelijk personeel worden genomen.  Het aanvragen van een grotere personele bezetting is mogelijk, maar dan moeten de redenen hiervoor goed onderbouwd worden in de aanvraag. 

Pilotprojecten

 • Specifiek bedoeld om de haalbaarheid van een uitzonderlijk en innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren. Het pilotproject heeft tot doel om vast te stellen of het onderzoeksvoorstel kansrijk is. Bij succes zal dit project het voorwerk voor een uiteindelijk onderzoeksvoorstel vormen.
 • Bij voorstellen voor pilotprojecten wordt kritisch beoordeeld of het voorstel aan bovenstaande criteria voldoet.
 • Pilotprojecten kunnen in principe door maximaal 2 projectleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 projectleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 1.5 jaar
 • Er is geen limiet qua aan te vragen budget, maar het bedrag dient uiteraard overeen te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden en benodigdheden. 
 • Als indicatie voor de grootte van een onderzoekproject kan als uitgangspunt een maximale personele bezetting van 1 FTE worden genomen. Het aanvragen van een grotere personele bezetting is mogelijk, maar dan moeten de redenen hiervoor goed onderbouwd worden in de aanvraag. 

Meerjarige programma's

 • Specifiek bedoeld om uitgebreide onderzoeksvoorstellen, bestaande uit meerdere complementaire workpackages, mogelijk te maken. 
 • Financiering van meerjarige programma’s biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld meerdere (multidisciplinaire) vraagstellingen binnen een overkoepelend onderzoeksproject aan te pakken of om projecten waar grote en complexe samenwerkingen van belang zijn mogelijk te maken.
 • De meerwaarde van een groot programma boven meerdere losse onderzoeksprojecten dient te worden beredeneerd.
 • Er dient een duidelijk plan te worden opgesteld voor de valorisatie en translatie van de onderzoeksresultaten.
 • Samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen is mogelijk, mits er een duidelijke toegevoegde waarde van deze samenwerking wordt aangetoond. Maximaal 49% van het totaal aangevraagde budget kan worden opgevraagd voor het deel van het onderzoek dat in het buitenland wordt uitgevoerd. 
 • Programma’s kunnen in principe door maximaal 2 programmaleiders worden aangevraagd. Indien meer dan 2 programmaleiders worden opgevoerd, dient dit goed te worden onderbouwd. 
 • Max. 6 jaar, max. € 3.000.000

 

Publiek private samenwerkingen (pilot call 2024)  

Vanuit het bureau Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Life,Sciences & Health (LSH) van de rijksoverheid (health holland) krijgt KiKa PPS toeslag ter beschikking gesteld die KiKa kan inzetten op onderzoekvoorstellen met een publiek-private samenwerking. 

 KiKa nodigt alle onderzoekers aan wetenschappelijke instellingen in Nederland uit om een PPS voorstel op het gebied van kinderoncologie bij KiKa in te dienen voor de inzet van de aan KiKa toe te kennen PPS toeslag.  

De WR KiKa adviseert of de toeslag kan worden ingezet voor de PPS aanvraag. De uiteindelijke indiening en beoordeling vindt plaats via Health Holland

Alle voorwaarden en links naar de relevante documenten zijn hier te vinden. De deadline voor indiening bij health holland ligt op 1 oktober 2024.  

Om voor financiering via PPS toeslag van KiKa in aanmerking te komen moet het project onder meer aan de volgende criteria voldoen:  

 • Het onderzoek past binnen de centrale missie en een van de vijf specifieke missies die bijdragen aan de centrale missie zoals beschreven in de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) 2024-2027 voor het Maatschappelijk Thema Gezondheid & Zorg.   Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2024-2027 voor het maatschappelijk thema gezondheid & zorg.  
 • Het consortium bestaat uit ten minste één onderneming met winstoogmerk en één onderzoeksorganisatie.   
 • De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisatie gevestigd in Nederland.  
 • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.  
 • Afhankelijk van het onderzoekstype kan maximaal 70% van het totale budget vergoed worden vanuit de PPS toeslag van KiKa. De rest moet worden bijgedragen vanuit de private partner(s) en de onderzoeksorganisatie. De voorwaarde van deze pilot call zijn hier te downloaden. 
 • Het onderzoek duurt maximaal 4 jaar. 


Voor alle financieringsvormen geldt dat gegenereerde data publiekelijk beschikbaar moeten worden gemaakt. Voor data die bescherming vereisen, bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijk van aard zijn, dient de waarborging van deze bescherming te worden aangegeven. 

FIGHT KIDS CANCER

Sinds 2023 maakt KiKa onderdeel uit van FIGHT KIDS CANCER. FIGHT KIDS CANCER is een samenwerking van KickCancer (België), Imagine for Margo (Frankrijk), Fondation Kriibskrank Kanner (Luxemburg), CRIS Cancer Foundation (Spanje) en KiKa (Nederland). FIGHT KIDS CANCER wil  trans-Europese samenwerking op het gebied van kinderkankeronderzoek bevorderen. Hiertoe financiert zij klinische en pre-klinische onderzoeken op het gebied van kinderkanker van Europese onderzoeksconsortia. Klik hier voor meer informatie.

 

Voor alle financieringsvormen geldt dat gegenereerde data publiekelijk beschikbaar moeten worden gemaakt. Voor data die bescherming vereisen, bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijk van aard zijn, dient de waarborging van deze bescherming te worden aangegeven. 

Vragen?

Lees meer

Purple paint brush

Subsidieaanvraag

Lees hier alles over het aanvragen van een subsidie voor onderzoek naar kinderkanker.

Lees meer

Downloads voor onderzoekers

Ben jij een onderzoeker en wil jij een aanvraag doen voor een onderzoek? Dan kan je hier de juiste documenten vinden.

Lees meer

De Wetenschappelijke Raad KiKa

Ontdek hoe de Wetenschappelijke Raad KiKa zich inzet voor onze missie: ieder kind kankervrij.

Lees meer

About KiKa

Every year, almost 600 children in the Netherlands develop cancer. At this moment, 81% of these children are cured, but sadly, 1 in 5 still dies from the disease.

Lees meer
Purple paint brush