Wilms-tumor kankerstamcellen

Hoe zorgen DNA-foutjes voor het ontstaan van een Wilms-tumor kankerstamcellen?

Purple paint brush

Ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn

Wilms-tumoren zijn niertumoren die voorkomen bij kleine kinderen. Deze tumoren ontstaan ver voor de geboorte doordat er iets mis gaat in de normale ontwikkeling van de nier. Veel patiënten met een Wilms-tumor kunnen gelukkig goed worden behandeld, maar dit geldt helaas niet voor alle patiënten. Daarnaast keert bij een deel van de patiënten de tumor op latere leeftijd terug en kan de therapie die momenteel wordt ingezet zorgen voor ernstige bijwerkingen op de korte en lange termijn.

 

Fout in het DNA

Nieuwe behandelingsmethodes voor Wilms-tumor zijn daarom hoognodig. Om deze te kunnen ontwikkelen is het belangrijk voor onderzoekers om eerst beter te begrijpen hoe Wilms-tumoren precies ontstaan. In dit project gaan de onderzoekers kijken hoe zogenaamde “kanker stamcellen” van Wilms-tumoren ontstaan. Kanker stamcellen vormen een klein deel van de tumor, maar kunnen, als ze na behandeling blijven bestaan, de hele tumor laten terugkeren.

De onderzoekers vonden eerder al dat een specifieke fout in het DNA, die vaak voorkomt bij Wilms-tumoren, verantwoordelijk is voor het ontstaan van kankerstamcellen. De onderzoekers gaan kijken hoe dit precies komt. Daarnaast gaan ze kijken of andere bekende DNA-fouten die voorkomen bij Wilms-tumoren ook een rol spelen bij het ontstaan van kanker stamcellen.  De kennis die in dit project wordt opgedaan kan in vervolgonderzoek worden ingezet om betere behandelingsmethoden te ontwikkelen.

 


Centrum: Leids Universitair Medisch Centrum
Startjaar: 2021
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 599.934
Onderzoeksnummer: 405