Terugkeer neuroblastoom

Hoe beïnvloeden neuroblastoomcellen hun omgeving?

Purple paint brush

Uitzaaiingen

Meer dan de helft van de neuroblastoompatiënten heeft al uitzaaiingen op het moment dat de ziekte wordt ontdekt. Deze uitzaaiingen zitten vaak in het beenmerg. Ondanks de uitgebreide en zware behandeling komt bij een aanzienlijk deel van deze kinderen de tumor na genezing toch weer terug. Deze teruggekeerde tumor ontstaat vaak vanuit een kleine hoeveelheid ‘slapende’ tumorcellen die zich schuilhouden in het beenmerg. Deze neuroblastoom-cellen zijn ongevoelig geworden voor therapie.  

 

Beïnvloeding van cellen

Het is bekend dat tumorcellen hun omgeving kunnen veranderen om zo een gunstige groeiomgeving voor zichzelf te creëren. In dit onderzoek is gekeken of neuroblastoomcellen de andere cellen in het beenmerg kunnen beïnvloeden. De onderzoekers vonden dat de samenstelling van de cellen in het beenmerg anders is bij neuroblastoompatiënten. Deze bevinding vormt de basis voor vervolgonderzoek (onderzoek 374).   

 

Onderzoeksnummer: 303 
Centrum: Prinses Máxima Centrum voorkinderoncologie 
Startjaar: 2018 
Looptijd: 1 jaar 
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 99.937