Oorsuizen bij overlevenden van kinderkanker

Een onderzoek naar oorsuizen bij survivors van kinderkanker

Een ernstige bijwerking van kinderkankerbehandeling is schade aan het binnenoor. Hierdoor kunnen kinderkanker survivors last krijgen van gehoorverlies of doofheid, duizeligheid, maar ook oorsuizen (tinnitus) wat meestal blijvend is. Het testen van gehoorverlies wordt steeds meer onderdeel van standaardzorg tijdens en na de behandeling. Oorsuizen krijgt echter nog niet veel aandacht. 

Purple paint brush

Bijwerkingen: ernstige oorsuizen

De onderzoekers hebben in eerder onderzoek aangetoond dat 10% van de overlevenden van kinderkanker last heeft van oorsuizen. Dit was drie keer meer dan bij een controlegroep, bestaande uit broers en zussen. Het grootste risico op oorsuizen komt voor bij overlevenden die behandeld werden met platinol-bevattende chemotherapie (cisplatine), bestraling op het hoofd kregen en/of hersenoperaties ondergingen. In dit project wordt het onderzoek naar oorsuizen verder uitgebreid, omdat nog veel kennis ontbreekt.  

Het onderzoek naar oorsuizen

Door een grote groep overlevenden met oorsuizen te onderzoeken kan worden onderzocht of erfelijke aanleg een rol speelt bij het ontstaan van tinnitus. Ook gaan de onderzoekers kijken of de hoeveelheid van een eiwit in het bloed samenhangt met schade in het binnenoor. Veranderingen in hoeveelheden van dit eiwit zouden dan gebruikt kunnen worden als aanwijzing voor mogelijke gehoorschade. Ook onderzoeken ze wat het effect van oorsuizen is op de kwaliteit van leven van overlevenden.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om overlevenden routinematig te screenen op oorsuizen, te bepalen welke overlevenden een hoog risico lopen op oorsuizen en om bij patiënten die last hebben van oorsuizen psychologische en medisch ondersteunende hulp te kunnen bieden.  

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie 
Startjaar: 2023 
Looptijd: 3 jaar 
Bijdrage KiKa: 483.429
Onderzoeksnummer: 448