Modelsysteem AML

Nieuw labmodel voor acute myeloïde leukemie met het MLL-AF9 kankereiwit.

Purple paint brush

DNA foutjes

Acute myeloide leukemie (AML) ontstaat als gevolg van DNA foutjes die optreden in bloedvormende stamcellen. Er zijn verschillende vormen van AML die allen kenmerkende DNA fouten hebben. De meerderheid van de baby’s met AML heeft een fout in het DNA waardoor er een specifiek kankereiwit wordt aangemaakt in de cel. MLL-AF9 is zo’n kankereiwit dat voorkomt bij een deel van de patiënten met AML. 

 

Nabootsen van de ontwikkeling van stamcellen naar bloed

In dit project wordt gekeken welke rol dit kankereiwit precies speelt bij het ontstaan van AML. Hiervoor hebben de onderzoekers een nieuw modelsysteem opgezet. In dit systeem laten de onderzoekers bloedvormende stamcellen groeien in het lab en bootsen ze de ontwikkeling van deze stamcellen naar bloedcellen na. Bovendien kunnen ze in deze cellen de aanmaak van het MLL-AF9 eiwit aanzetten. Met dit model hebben de onderzoekers gekeken welk effect het MLL-AF9 eiwit heeft op moleculaire processen in de cel. Daarnaast is gekeken hoe het MLL-AF9 eiwit de ontwikkeling van stamcellen naar volwassen bloedcellen beïnvloedt.


Onderzoeksnummer: 311
Centrum: Radboudumc
Startjaar: 2018
Looptijd: 1,5 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa :€ 99.567