Mini-tumoren van teruggekeerde Wilms tumoren

Nieuw modelsysteem van teruggekeerde Wilms tumoren voor testennieuwe medicijnen

Purple paint brush

Teruggekeerde Wilms tumor

Wilms tumor is de meest voorkomende vorm van nierkanker bij kinderen. De behandeling van kinderen met een Wilms tumor is sterk verbeterd, waarbij de kans op overleving nu 90% is. Echter, bij kinderen bij wie de ziekte terugkomt (recidief) is de kans op overleving veel lager; bij terugkeer van een hoog-risico Wilms tumor is dit zelfs maar 10%. In de afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor de behandeling van de kinderen met een recidief van een hoog risico Wilms tumor. Dit komt onder andere doordat er geen goede experimentele modelsystemen zijn om medicijnen te testen. Het doel van dit project was om mini-tumoren van deze Wilms tumoren te maken. Mini tumoren (ook wel organoïden genoemd) zijn driedimensionale celkweekjes gegroeid uit weefsel van patiënten. Deze kunnen onder meer gebruikt worden om nieuwe medicijnen te testen. 

Internationale samenwerking

Een teruggekeerde Wilms tumor komt relatief weinig voor. Daarom was het voor dit project essentieel om intensief samen te werken met internationale collega’s. Tijdens dit project is een Europees netwerk opgezet om tumorweefsel uit verschillende landen te verzamelen in het Prinses Máxima Centrum. Hiermee is in 1,5 jaar tijd materiaal van maar liefst 25 patiënten verzameld.   De kweekcondities voor het maken van de minitumoren zijn hiermee eerst geoptimaliseerd en uiteindelijk is het gelukt om van ongeveer de helft van de tumoren succesvol mini-tumoren te maken. Deze mini-tumoren behielden belangrijke kenmerken die ook in de originele tumoren aanwezig waren. Vervolgens zijn er medicijnen getest op deze mini-tumoren. Er werd een type medicijn gevonden waar recidief Wilms tumoren gevoelig voor zijn.  Daarnaast werden ook medicijnen gevonden die alleen bij de Wilms tumoren van specifieke specifieke patiënten werkten. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om dit verder te bestuderen.  

 

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie 
Startjaar: 2020 
Looptijd: 1 jaar 9 maanden 
Totale kosten/bijdrage KiKa: € 125.000 
Onderzoeksnummer: 360