Late effecten van stamceltransplantatie in kaart brengen

Onderzoek naar kwaliteit van leven

Bij een stamceltransplantatie worden de zieke bloedstamcellen van de patiënt vervangen door die van een gezonde donor. Voor sommige patiënten met leukemie is dit de enige kans op genezing. Maar een stamceltransplantatie is een zeer zware behandeling die risico's op ernstige bijwerkingen met zich meebrengt. 

Purple paint brush

Over het onderzoek

Een voorbeeld van risico's en bijwerkingen is transplantatieziekte, wat levensbedreigend kan zijn. Er zijn ook veel aanwijzingen dat survivors die een stamceltransplantatie hebben ondergaan verhoogde kans hebben op late effecten zoals hart- en vaatziekten, het zogenaamde metabool syndroom (overgewicht, hoge bloeddruk, abnormaal vetspectrum, verhoogde bloedsuiker) en versnelde veroudering. De onderzoekers gaan dit voor het eerst systematisch onderzoeken. Zij kijken hierbij naar de specifieke behandeling en huidige leefstijl.

Wat kunnen de resultaten betekenen voor een patiënt?

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om te bepalen welke overlevenden van een stamceltransplantatie een verhoogd risico lopen op late effecten. Zij kunnen dan vaker gecontroleerd worden en mogelijk behandeling of advies over het aanpassen van hun levensstijl krijgen. Dit kan helpen om de kwaliteit van leven van deze survivors te verbeteren en vroegtijdig overlijden te voorkomen.

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie 
Startjaar: 2023
Looptijd: 4 jaar  
Totale kosten/bijdrage KiKa: €554.688
Onderzoeksnummer: 433