Kwaliteit van leven en vermoeidheid bij kinderen met kanker

Specifiek overzicht en inzicht in vermoeidheid en kwaliteit van leven bij kinderen met kanker

Purple paint brush

Invloed kwaliteit van leven

Diagnose en behandeling van kinderkanker kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven en leiden tot vermoeidheid. Kinderen die behandeld worden in het Prinses Máxima Centrum en hun ouders vullen daarom regelmatig vragenlijsten in om deze uitkomsten in kaart te brengen en te kunnen bespreken met de behandelaars. Op dit moment kunnen de scores alleen worden vergeleken met de scores van kinderen uit de algemene populatie. Gegevens over het verloop van kwaliteit van leven en vermoeidheid tijdens en na de behandeling van kinderen met kanker zijn er namelijk nog niet. Het is dus niet duidelijk of een kind meer of minder last heeft dan het gemiddelde kind met kanker. Om hier verandering in te brengen gaan de onderzoekers voor verschillende groepen kinderkankerpatiënten de kwaliteit van leven en vermoeidheid bepalen tijdens en na de behandeling. 

 

Meer inzicht in factoren

Voor dit onderzoek worden gegevens van meer dan 2000 gezinnen gebruikt. Zo kan worden bepaald welke factoren, zoals leeftijd of kankersoort, hierop van invloed zijn. Ook zullen hiermee nieuwe gemiddelden bepaald kunnen worden zodat de vragenlijsten over kwaliteit van leven en vermoeidheid van elk kind vergeleken kan worden met andere kinderen met kanker. De verkregen data kunnen in de toekomst worden ingezet om bij individuele patiënten vroegtijdig problemen op het gebied van kwaliteit van leven of vermoeidheid te herkennen en als nodig hulp hierbij te bieden. Ook kan deze kennis worden gebruikt om ouders goed te informeren en helpen bij de gezamenlijke besluitvorming.   

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie 
Startjaar:2022 
Looptijd: 4 jaar 
Bijdrage KiKa: €274.123 
Onderzoeksnummer: 416