De langetermijneffecten van stamceltransplantatie

Kan een stamcel 130 jaar leven en effectief blijven?

Purple paint brush

Stamceltransplantatie kan levens redden

Stamceltransplantatie kan een levensreddende behandeling zijn voor kinderen met hoog-risico leukemie of lymfomen (kanker van bloedcellen).  Bij een stamceltransplantatie krijgt een kind stamcellen van een donor. Stamceltransplantaties zijn gelukkig steeds succesvoller geworden. Daardoor komen er steeds meer overlevenden die ook zelf een hoge leeftijd kunnen bereiken. Als een jong kind wordt getransplanteerd met stamcellen van een volwassen donor, zijn de stamcellen dus ouder dan het kind zelf. Het zou daardoor kunnen dat deze kinderen vaker of eerder last krijgen van ouderdomsgerelateerde bloedziektes.  

Meer inzicht in langetermijneffecten van stamceltransplantatie

Er is echter nog weinig bekend over de lange termijn bloedaanmaak in stamceltransplantatie-ontvangers.  Daarom gaan onderzoekers kijken wat de langetermijneffecten zijn voor de bloedaanmaak bij survivors die een stamceltransplantatie hebben ondergaan.  Ze kijken daarbij naar de bloedaanmaak bij deze survivors en of zij een verhoogde kans hebben op verschillende bloedziektes. Ook gaan ze in het laboratorium kijken of de transplantatie zelf schade aan de stamcellen veroorzaakt. De resultaten kunnen gebruikt worden om stamceltransplantatie te optimaliseren. Als blijkt dat transplantatie het risico op bepaalde ziektes verhoogd, kunnen degenen die risico lopen vaker gecheckt worden zodat behandeling zo snel mogelijk kan starten.

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie  
Startjaar:  2022  
Looptijd: 4 jaar
Bijdrage KiKa: €598.232 
Onderzoeksnummer: 418