Combinatietherapie voor hersentumoren

Zoeken naar nieuwe behandeling voor agressieve hersentumoren

Purple paint brush

Ernstige langetermijneffecten

Atypische teratoïde/rhabdoide tumoren (ATRT) zijn zeldzame, maar zeer agressieve hersentumoren die vooral voorkomen bij kinderen onder de drie. Momenteel geneest slechts een klein deel van deze kinderen door behandeling met chirurgie, intensieve chemotherapie en hoog gedoseerde radiotherapie. Deze intensieve therapie leidt tot zeer ernstige langetermijneffecten bij deze kinderen. Daarom is er een dringende behoefte aan nieuwe behandelingen voor deze tumoren.  

Ontwikkeling effectievere behandeling 

De onderzoekers hebben eerder in het laboratorium gevonden dat ATRT cellen zeer gevoelig zijn voor gemcitabine – een relatief nieuwe vorm van chemotherapie. Behandeling met Gemcitabine alleen leek echter niet voldoende te zijn om de tumoren aan te pakken. In dit project willen de onderzoekers daarom gaan kijken hoe ze de gemcitabine behandeling effectiever kunnen maken. Daarvoor zullen ze met moderne technologie specifieke genen in de tumorcellen uitschakelen om te kijken of dit de behandeling verder verbetert. De resultaten van deze studie zullen de basis vormen voor grote vervolgonderzoeken waarin een combinatiebehandeling voor ATRT zal worden ontwikkeld die effectiever en veiliger is dan de huidige therapie.  

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie  
Startjaar: 2022  
Looptijd: 1 jaar  
Bijdrage KiKa: €124.521  
Onderzoeksnummer: 431