Neuropsychologische bijwerkingen van hersenoperatie in kaart brengen

Een onderzoek naar Cerebellair Mutisme Syndroom bij kinderen die geopereerd zijn aan een hersentumor in de achterste schedelgroeve

Purple paint brush

Kinderen met een hersentumor

Jaarlijks krijgen 120 kinderen een hersentumor en ongeveer de helft van deze tumoren bevindt zich in de achterste schedelgroeve. Bij ongeveer een kwart van de kinderen (25%) die geopereerd wordt aan een tumor in de achterste schedelgroeve ontstaat het Cerebellair Mutisme Syndroom (CMS). Kinderen kunnen dan niet goed meer praten, hebben moeite met coördinatie en gedragsproblemen. Dit heeft enorme gevolgen voor het leven van de kinderen. Ze kunnen hierdoor op latere leeftijd moeite hebben om hun school af te maken of zelfstandig te wonen.  

Het onderzoek

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar CMS bij kinderen. Het is daarom nog niet bekend welke kinderen het risico lopen om dit te ontwikkelen en waardoor het exact veroorzaakt wordt. Daar willen de onderzoekers inzicht in krijgen. Deze kennis helpt om in de toekomst de operatie zo aan te passen dat de kans op CMS verkleind wordt. Ook kunnen kinderen die hoog risico lopen in de toekomst een behandeling op maat krijgen die schade zoveel mogelijk voorkomt en helpt bij de aanpak van symptomen.   

Internationale samenwerking

De onderzoekers gaan in een internationale studie, 210 kinderen (2-18 jaar) volgen die een tumoroperatie aan de achterste schedelgroeve hebben gehad. Alle kinderen worden een jaar later onderzocht op taal, geheugen, aandacht, gedrag en emotie. Daarnaast krijgen de kinderen voor en na de operatie een MRI-scan zodat de onderzoekers meer te weten komen over de schade aan hersenstructuren en wat dit tot gevolg heeft.    

Centrum: Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie 
Startjaar:  2022  
Looptijd: 5 jaar
Bijdrage KiKa: €555.204
Onderzoeksnummer: 382 

Lees meer

Purple paint brush

Wat is een hersentumor?

Jaarlijks krijgen ruim 600 kinderen in Nederland kanker. Ongeveer 120 kinderen krijgen een hersentumor. Lees hier alles over deze vorm van kanker.

Lees meer