Directie en Raad van Toezicht

Ieder kind kankervrij, dát is waar KiKa voor staat. Onze missie is daarom 100% genezing van kinderkanker. Daar werken we elke dag hard aan. Samen met een team van circa 20 collega's en ruim 150 vrijwilligers. Lees meer over de directie van Stichting Kinderen Kankervrij. 

Purple paint brush

Directie van KiKa

Jakolien van Eijk en Remko Veenstra

Jakolien van Eijk is met ingang van 1 september 2022 de nieuwe directeur van Stichting Kinderen Kankervrij. De oud tophockeyster volgt Frits Hirschstein op, die ruim 20 jaar geleden KiKa oprichtte. Naast van Eijk, is ook Remko Veenstra gestart binnen het management team van KiKa. Als financieel directeur vormt hij samen met van Eijk per 1 september 2022 de directie en het bestuur van de stichting. 

Lees het interview met Jakolien van Eijk.

Klik hier

Raad van Toezicht 

KiKa heeft een Raad van Toezicht die onafhankelijk en vrijwillig werkt. De raad houdt toezicht op het bestuur en bewaakt de lange termijnstrategie van de stichting, stelt vast dat risico's adequaat beheerst worden binnen de organisatie en let op of de belangen van verschillende stakeholders zijn gewaarborgd De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

  • Steven van der Heijden, voorzitter 
  • Rien van Oers 
  • Jacques Neefjes
  • Esther van Zeggeren 
  • Birgit Otto  

Meer weten? Bekijk de nevenfuncties van bovengenoemde leden die deel uitmaken van de Raad van Toezicht.  

Financiële Advies Commissie

De Financiële Advies Commissie is een subcommissie van de Raad van Toezicht en heeft als taak het bewaken van de financiële processen en toezicht houden op het jaarrekeningproces en het contact met de extern accountant en het adviseren van de Raad van Toezicht met betrekking tot hun financiële verantwoordelijkheden. Tevens ziet zij toe op het financiële beleggingsbeleid van de stichting en is zij actief betrokken bij de beoordeling van de financiële begroting.

Statuten

De Statuten vormen de juridische basis van KiKa en leggen de essentie van onze organisatie vast. Ze dienen als leidraad voor onze missie, doelstellingen en de manier waarop we ons werk uitvoeren.

Klik hier om de statuten te lezen.

Meerjarenbeleid

Vanaf 2010 investeert KiKa in de bouw en ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum, in Europa het grootste kinderoncologisch centrum. Door de opening in 2018 vindt inmiddels het grootste deel van onderzoek naar kinderkanker in Nederland in het Prinses Máxima Centrum plaats. Iets waar we ontzettend trots op zijn. Zorg en onderzoek samen onder één specialistisch dak. Dit verhoogt de kwaliteit van onderzoek en zorg, waardoor steeds meer kinderen genezen! 
 

Wil jij het meerjarenplan van KiKa lezen?

Klik dan hier

Lees meer

Purple paint brush

De organisatie

Groot worden door klein te blijven’, dat is ons motto. Lees meer over de organisatie.

Lees meer

Hoe het begon

KiKa is ruim 20 jaar geleden opgericht. Lees hoe dat is gegaan.

Lees meer

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Ontdek het hartverwarmende verhaal van het Prinses Máxima Centrum - een plek waar zorg en research samenkomt om kinderen met kanker te genezen.

Lees meer

Wat heeft KiKa bereikt?

Van doorbraken in de behandeling tot hoopvolle verhalen van overlevenden - ontdek wat KiKa al heeft bereikt in de strijd tegen kinderkanker

Lees meer
Purple paint brush