Vijf nieuwe onderzoeken kinderkanker goedgekeurd

17 februari 2022

Wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker en behandelingen is hard nodig om de genezingskans van 81% te verhogen naar 100%.  Daarom steunt KiKa onderzoeken naar kinderkanker voor betere medicijnen, behandelingen en een betere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Naast alle lopende onderzoeken, heeft KiKa weer vijf nieuwe onderzoeken goedgekeurd voor financiering. 

Purple paint brush

Labmodellen voor kwaadaardige hersentumoren (medulloblastoom) 

Medulloblastoom is een kwaadaardige hersentumor die lastig te behandelen is omdat er verschillende vormen van zijn.  Iedere vorm vergt namelijk een ander medicijn. Om zeker te weten welk medicijn voor welke patiënt werkt, moet het getest worden op de verschillende hersentumoren. In dit onderzoek worden modellen ontwikkeld die medulloblastomen in het laboratorium kunnen nabootsen. Deze modellen worden ingezet om (nieuwe) medicijnen op elke vorm medulloblastoom te testen. 

Atlas van (tumor)cellen

Hooggradige gliomen zijn zeer agressieve hersentumoren die nog slecht te behandelen zijn. In dit onderzoek worden tumorcellen en de cellen in de omgeving van de tumor uitgebreid in kaart gebracht. Zo maken onderzoekers een soort atlas waarmee ingewikkelde verbanden tussen de tumorcellen en cellen in de omgeving van de tumor worden ontrafeld. Dit kan als basis worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën. 

Kwaliteit van leven en vermoeidheid bij kinderen met kanker

De diagnose en de behandeling van kinderkanker kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit van leven en vermoeidheid bij kinderen. Deze studie onderzoekt welke factoren, zoals leeftijd of kankersoort, hierbij een belangrijke rol spelen. Er worden gegevens van verschillende groepen kinderkankerpatiënten gebruikt. In totaal gaat het om gegevens van meer dan 2000 kinderen. Dankzij deze data kunnen problemen op het gebied van kwaliteit van leven of vermoeidheid in een vroeg stadium herkend worden bij individuele patiënten, zodat er indien nodig hulp geboden kan worden. De kennis kan ook gebruikt worden om ouders goed te informeren en eventueel de behandelwijze aan te passen.

Gehoorschade door chemotherapie 

Behandeling van kinderkanker door platinol-bevattende chemo leidt in veel gevallen tot schade aan het binnenoor. Dit kan blijvend gehoorverlies, doofheid, oorsuizen of duizeligheid veroorzaken. In dit onderzoek wordt gekeken welke patiënten gehoorschade ontwikkelen en of een bepaalde vorm van genetische aanleg hier  een rol bij speelt. Zo weten we in de toekomst welke patiënten een hoog risico lopen op het ontwikkelen van gehoorschade en kan de behandeling worden aangepast.  

Betere, snellere en veiligere diagnostiek voor neuroblastoom patiënten.  

In een eerder door KiKa gefinancierd (klein) onderzoek hebben onderzoekers laten zien dat een nieuwe scantechniek, voor kinderen met neuroblastoom, veel minder belastend is voor hen. Bovendien worden er veel scherpere scanbeelden mee verkregen. De onderzoekers pakken nu door met een vervolgstudie om met zekerheid te kunnen zeggen dat de nieuwe techniek minstens zo goed is als de oude scantechniek. Bij positief resultaat kan de nieuwe techniek worden ingezet voor alle neuroblastoompatiënten.  

Purple paint brush
21 december 2021

Mooie onderzoeksresultaten!

Mooie onderzoeksresultaten uit een KiKa onderzoek! 

Lees meer
3 mei 2023

Ongeneeslijk zieke Bart zamelt duizenden euro’s in voor kinderen met kanker

Ondanks dat Bart ongeneeslijk ziek is loopt hij de Nijmeegse 4Daagse voor KiKa

Lees meer
15 februari 2023

KiKa investeert bijna 2 miljoen in kinderkankeronderzoek

Op Wereld Kinderkankerdag maakt KiKa bekend zes nieuwe onderzoeken te financieren.

Lees meer
23 mei 2022

Nieuw onderzoek naar hersentumoren gestart

Jaarlijks krijgen 600 kinderen in Nederland de diagnose kinderkanker. Momenteel geneest 81% van deze kinderen.

Lees meer
Purple paint brush
Elin en Fedde in korte broek voor KiKa
KiKa korte broek18 t/m 22 decemberDoe mee