Nieuwe bestralingstechnieken voor niertumoren

Hoe kunnen nieuwe bestralingstechnieken voor niertumoren optimaal worden ingezet?

Purple paint brush

Bestralingstechniek

Kinderen met een niertumor die bestraald moeten worden op de flank (zijkant van de buik) werden voorheen nog met een standaardtechniek bestraald die eenvoudig en snel gepland is, maar als nadeel heeft dat al het gezonde weefsel in de buik tot eenzelfde dosis als de tumor wordt bestraald. 

Gericht bestralen

Nieuwe bestralingstechnieken die sinds 2014 in Nederland ingezet worden maken het mogelijk om heel gericht het risicogebied te bestralen en de dosis op het omliggende gezonde weefsel te beperken. Om deze techniek goed te gebruiken is door een groep experts, bestaande uit bestralingsartsen en chirurgen, een richtlijn opgesteld. Hierin staat beschreven hoe behandelend artsen moete bepalen welk gebied bestraald moet worden.  

Minder late effecten

De onderzoekers hebben laten zien dat deze nieuwe techniek, in combinatie met hun nieuwe richtlijn bij 60% van de kinderen kan leiden tot minder late effecten van bestraling zoals een lager risico op diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en miltschade. 

In dit onderzoek is ook gekeken of deze nieuwe richtlijn al breed internationaal ingezet kan worden. Hiervoor zijn tien verschillende centra in Europa gevraagd om de richtlijn toe te passen op verkregen data van verschillende niertumoren. Hieruit bleek dat er grote variatie bestaat in hoe radiotherapeuten de vorm en het volume van de doelgebieden interpreteren met vaak een onderschatting van het risicogebied als gevolg. Om het risico op onder behandeling te verminderen, wordt er naar aanleiding van dit onderzoek geadviseerd om alle behandelplannen op basis van de nieuwe richtlijn centraal te laten evalueren door onafhankelijke experts. 

De in dit onderzoek geteste aangepaste methode zal nu naar aanleiding van de positieve resultaten in 30 landen ingezet gaan worden. Een fantastisch resultaat!

 

Onderzoeksnummer: 328
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 
startjaar:2018
Looptijd: 2 jaar, 3 maanden 
Bijdrage KiKa: € 157.767